Reklamation

Reklamation

Reklamera en vara - Fyll i blanketten eller
maila till info@adersmobler.se Ange namn, adress, order eller fakturanummer. Bifoga bild/er på varan, en beskrivning av felet samt bild på eventuella stämpel som finns under en större del av vårt sortiment.
Därefter skickar vi informationen till tillverkaren/leverantören. Vi går gemensamt igenom ärendet och återkommer om lösning.
Konsumentköplagen ger dig även möjlighet att reklamera en vara inom tre år om den visar sig varit felaktig vid leveranstillfället. För att reklamationsrätten skall gälla är det viktigt att reklamationen görs inom skälig tid från det att felet upptäckts, meddela oss därför alltid så fort som möjligt.
Innan garantireparation eller garantiutbyte sker kontrolleras varan av Aders eller någon av våra samarbetspartners. Vid eventuella handhavandefel som ej täcks inom garanti eller reklamationsrätt har Aders eller våra samarbetspartners rätt att debitera dig för eventuella omkostnader som uppstått i samband med ärendet. Kontakta oss om du har problem med din produkt och behöver support.
Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning. På vissa av våra produkter finns en garanti som sträcker sig över en ännu längre period.

Transportskada

Transportskador ska anmälas till fraktbolaget som utfört leveransen.
När leverans skett med våra egna bilar ska transportskador meddelas till chauffören direkt och bild på skadan ska mejlas till oss senast inom 3 arbetsdagar.

Synliga transportskador ska anmälas direkt innan påskrift av fraktdokument. Anmärkningar avser dolda skador på levererade varor via DHL, Bussgods och posten skall anmälas inom 3 dagar efter mottagandet. Efter angiven tid lämnas varan utan avseende.
Som kund har du ansvaret att anmäla det minsta skador på förpackningen och notera på fraktbolagets fraktsedel för att ha ett bevis mot fraktbolaget att kunna begära om ersättning vid eventuella skador annars står du själv för onoterade transportskador på synliga skador! Får mer information är du alltid välkommen att kontakta oss innan beställning!

Reklamationsblankett

E-post*

Förnamn

Efternamn

Order/Kvitto nr.

Telefon

Företag

Artikel Nr.

Benämning

Stämpel

Felbeskrivning